Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Hyvä työpaikka on vastuullisuuden mittari

Ikkunoita ja ovia valmistava Pihla Group on saanut toistuvasti teollisuusyritysten keskiarvoja parempia tuloksia työtyytyväisyyttä mittaavissa Great Place to Work –kyselyissä. Tutkimuksessa käytetty Trust Index oli yrityksessä viime vuonna 80 % ja yrityksellä on nyt Great Place to Work –sertifiointi.

Hyvän työpaikan luominen, rakentaminen ja ylläpitäminen on meillä Pihla Groupissa tärkeä ja olennainen osa myös vastuullisuustyötämme. Osana kestävää kehitystä olemme sitoutuneet hyvän työpaikan rakentamiseen. GPTW-sertifiointi on osoitus siitä, että olemme askeleen lähempänä vastuullisuustavoitteitamme, painottaa Pihla Groupin kestävästä kehityksestä ja henkilöstöstä vastaava johtaja Marko Kohvakka.

Marko Kohvakka painottaa GPTW:n merkitystä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Se ohjaa toimintaa ja antaa eväitä löytää parantamisen kohteita.

GPTW on meille iso asia, sitä on tehty jo noin 10 vuotta. Olemme ylpeitä tuloksista ja haluamme pitää ne vähintään nykyisellä tasolla.  Olemme iloisia siitä, että esimerkiksi oikeudenmukaisuuden kokemus on meillä todella hyvällä tasolla, 88 %, samoin tasa-arvo.

Yhteishengen kokonaistulos on 82 % ja paikallisella tasolla, kuten Kannuksessa ja Haapajärvellä, se on vieläkin parempi.

Great Place to Work –sertifiointi on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tunnustus. Se myönnetään yrityksille, joissa toteutuu tutkitusti hyvä työntekijäkokemus. Sertifiointi osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa. Great Place to Work -raportti 2024: Parhaat työpaikat.

Trust Indexin kehittyminen

Hyvä johtaminen on tuloksen tae

Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä Trust Index oli vuonna 2022 noin 39 %, mutta parhaat yritykset yltävät liki 90 %:iin. Ero parhaiden ja heikoimpien välillä on kasvanut, mutta samalla keskiarvo on hitaasti noussut. Erityisesti ovat nousseet arviot työntekijöiden osallistamisesta, työn merkityksestä ja yhteishengestä. Selvityksen mukaan halu jatkuvaan parantamiseen ajaa hyviä pisteitä saavia yrityksiä eteenpäin kehittämistyössä. Suomessa parhaimpia tuloksia saaneet yritykset ovat myös kasvaneet keskimäärin muita enemmän.

Kohvakka toteaa, että hyvän työtyytyväisyysmenestyksen takana on useita eri tekijöitä ja se on aina koko henkilöstön yhteistyön tulos.

Hyvä johtaminen on myös tuloksen tae. Esihenkilötyöllä ja hyvällä johtamisella on äärettömän tärkeä merkitys yhteistöllisen kulttuurin rakentamisessa. Pihla Group on kouluttanut esihenkilöasemassa olevia työntekijöitä säännöllisesti jo vuosia. Tehtaiden esihenkilöt ovat myös laatineet itselleen käsikirjan, joka sisältää perusperiaatteita siitä, kuinka tuotanto-organisaatioita johdetaan. Hyödynnämme myös Lean-menetelmiä.

Esihenkilöiden kyvykkyys kuunnella henkilöstöään, antaa palautetta ja toimia suoraselkäisesti lisää Kohvakan mukaan avoimuuden kulttuuria, joka puolestaan edesauttaa sitä, että työntekijä uskaltaa ja voi nostaa kipeät, epäasiallisiksi kokemansa asiat esille suoraan esihenkilölleen tai tämän esihenkilölle. Myös whistleblow-kanava on käytössä.

Kaiken pilarina ovat osaava ja hyvinvoiva henkilöstö työturvallisuus. Niihin kiinnitämme paljon huomiota ja koulutamme henkilöstöä monipuolisesti ja monella eri tasolla.

Pihla Groupin tavoitteena on pitää henkilöstöstä hyvää huolta ja sallia työntekijöille myös mahdollisimman paljon päätösvaltaa omassa työssä.

Esimiestyötä kehittämällä pyrimme parantamaan muun muassa henkilöstön pysyvyyttä. Niissä töissä, joihin se sopii, meillä on mahdollisuus tehdä etätyötä ja työvälineet siihen, Marko Kohvakka kertoo.

Kaikkea koulutusta ei aina edes mielletä koulutukseksi, sillä osa siitä tapahtuu arjessa työn ohessa ja työpisteillä. Tehtailla tarjoamme muun muassa työturvallisuuskoulutuksia ja korttikoulutuksia. Kiinnitämme myös paljon huomiota varusteisiin ja siihen, että kaikki työpisteet olisivat mahdollisimman turvallisia.

Ammattilaisrakentaminen kasvattaa ylpeyttä työstä Kannuksessa

Erityisesti teollisen liiketoimintayksikön asiakkaita palveleva Kannuksen tehdas Keski-Pohjanmaalla on saanut vuodesta toiseen Pihla Groupin sisällä parhaimpia lukemia työtyytyväisyyskyselyissä. Trust Indexin tulos oli nyt 82, ja siinä on ollut vuosien ajan etumatkaa koko yhtiön lukuihin verrattuna. Tehtaan laatu- ja ympäristövastaava Terhi Tervo uskoo, että tehtaan hyvä yhteishenki ja ylpeys teollisen myynnin ammattilaisrakentamisesta parantavat myös työtyytyväisyyttä.

Kannuksessa on hyvä yhteishenki ja ylpeyttä pitkäaikaisisten, vaativien asiakkaiden pysymisestä meillä. Pystymme vastaamaan ammattilaisrakentamisen vaatimuksiin ja määräyksiin, ja se rakentaa ammattiylpeyttä. Kannuksen tehdas palvelee erityisesti isoja ja pieniä rakennusliikkeitä sekä talotehdasasiakkaita, teollisen myynnin, PihlaPROn, liiketoimintajohtaja Minna Keränen kertoo.

Kannuksen tehtaalla on huumorintajuista porukkaa ja pidämme yhteishenkeä yllä järjestämällä pieniä tapahtumia ja muistamalla vaikkapa pyöreitä vuosia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan työskentelyoloja, jatkaa Terhi Tervo.

Tervo kertoo, että työhyvinvointikyselyn sanallisissa palautteissa Kannuksessa mainitaan muun muassa motivoiva yhteishenki, hyvä työilmapiiri, kivat ihmiset sekä huomaavaiset ja kohteliaat työkaverit.

Lähitiimi on selvästi tärkeä, mutta meillä myös johto on helposti lähestyttävää ja jatkuvasti tekemisissä tuotannon porukan kanssa, Tervo mainitsee.

Työntekijät arvostavat Tervon kokemuksen mukaan entistä enemmän sujuvaa työtä ja työn merkityksellisyyttä. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia pyritäänkin tukemaan niin työssä kuin siinä, että vapaita on saatavilla tarvittaessa.

Meillä on pitkiä työsuhteita ja henkilöstö kokonaisuudessaan puhaltaa yhteen hiileen, Terhi Tervo mainitsee.

Henkilöstön osallisuus ja työn merkityksellisyys kasvavat

Pihla Group huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista muun muassa tekemällä säännöllistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa helikopterinäkökulmasta. Kattavan työterveyshuollon pakettiin kuuluvat ennakoiva työterveyshuolto, sairaanhoito, erikoissairaanhoito, lyhytterapia, ravitsemusterapia ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen.

Meillä on myös hyvin perhemyönteinen työpaikka, kannustamme joustavasti perhevapaille ja hyväksymme muun muassa hedelmöityshoidot sairauspoissaoloksi, Kohvakka mainitsee.

Poissaoloprosentit ovat meillä pieniä, 2–3 % vuositasolla koko konsernissa. Poissaolojen lisäksi mittaamme läsnäoloprosenttia.

Työterveydessä teollisuudelle tyypillisten liikuntaelinsairauksien rinnalle ovat nousseet mielenterveydenongelmat, jossa poissaolomäärät olivat viime vuonna suurimmat. Kohvakan mukaan tilanteet pyritään tunnistamaan aikaisessa vaiheessa ja työntekijöitä rohkaistaan nostamaan asia esille. Tarvittaessa heille on tarjolla lyhytpsykoterapiaa ja Mielen chat –sovellus puhelimisiin.

Me luotamme henkilöstöön ja omalla ilmoituksella voi olla poissa töistä seitsemän vuorokautta. Vastuu omasta tekemisestä on jaettu mahdollisimman pitkälle henkilöstölle. Työntekijöitä rohkaistaan yrittäjämäiseen asenteeseen, jolloin jokainen huolehtii omista tehtävistään ja ottaa yhteisön huomioon, Kohvakka kertoo.

Työturvallisuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa

Työturvallisuudessa Pihla Groupilla on suuret tavoitteet eikä työssä tule koskaan valmista. Kaikki uudet tilanteet ja uudet työntekijät vaativat käytäntöjen varmistamista ja tarvittaessa uudistamista.

Työturvallisuuden parantamiseksi teemme valtavasti työtä, mutta emme ole vielä maalissa. Onneksi tapaturmat ovat olleet lieviä, kuten liukastumisia, mutta jokainen niistä on liikaa. Tilanne tehtaiden välilläkin vaihtelee, Kohvakka toteaa.

Estääksemme tapaturmia kannustamme henkilöstöä tekemään työturvallisuushavaintoja. Järjestämme kampanjoita ja seuraamme havaintojen määrää. Havaintoja tehdään tuhansia vuodessa ja uskomme, että se on parasta ennakoivaa työtä, Kohvakka kertoo.

Teksti: Marja Keränen, Viestintätoimisto Medita