Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Liiketoimintojen vastuullisuusstrategiat

Kestävän kehityksen tavoitteemme ja seuranta noudattavat Inwido Groupin asettamia tavoitteita ja mittareita. Emoyhtiön asettamien tavoitteiden lisäksi liiketoimintayksiköillämme on erityisiä painopistealueita, jotka on selvitetty tarkemmin kunkin liiketoimintayksikön kohdalla. Asetettuja tavoitteita seurataan kuukausi-, kvartaali- ja/tai vuositasolla mittarin luonteesta riippuen.

Vastuullinen toiminta liiketoimintayksiköissämme

Yhtiömme arvot, visio ja missio ohjaavat yrityksemme kaikkea toimintaa. Ne huomioivat myös kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävän toimintamme: haluamme edesauttaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja, parannamme toimintaamme jatkuvasti ympäristöasiat huomioiden ja kehitämme henkilöstöämme vastuullisesti.

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoimintamme palvelee luonnollisesti yksityishenkilöitä eli kuluttajia heidän ikkuna- ja ovitarpeissaan. Tuomme kuluttajille tarjolle entistäkin ympäristövaikutuksia pienentäviä vaihtoehtoja ja pyrimme ohjaamaan kestäviin ikkuna- ja oviratkaisuihin.


Taloyhtiöliiketoiminta

Taloyhtiöliiketoimintamme vastaa pienten ja suurten taloyhtiöiden ikkuna- ja oviremonttitarpeisiin. Asiantuntijamme ovat taloyhtiöiden käytettävissä jo silloin, kun ikkunaremonttia vasta harkitaan. Suomen laajimmasta tuotemerkkivalikoimastamme pyrimme löytämään ratkaisut jokaisen taloyhtiön tarpeisiin.

Teollinen liiketoiminta

Tarjoamme teollisen liiketoiminnan asiakkaillemme laadukkaita, vähähiilisiä tuotteita vahvan teknologiaosaamisemme sekä vastuullisen teollisen tuotantomme ansiosta. Parhaat tulokset ikkunoiden ja ovien vastuullisuuden kehittämisessä vastuullisen rakentamisen tueksi saavutamme yhdessä ja keskustellen yhteistyökumppaniemme kanssa.

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoiminnassa toimintaamme ohjaa rakennusmääräysten, rakennusten, asukkaiden, ja ympäristön vaatimukset. Asiantuntijoina tehtävänämme on ohjata asiakkaitamme valitsemaan koteihinsa ja vapaa-ajan asuntoihinsa ikkuna- ja ovituotteet, jotka kestävät aikaa, vastaavat niin rakennuksen erityispiirteisiin, rakennusta koskeviin rakennusmääräyksiin, sekä asukkaiden elämäntilanteeseen, ympäröivän luonnon ja sääolosuhteiden vaatimuksiin.

Olemme jo laskeneet osalle tuotteistamme EPD-ympäristöselosteen, joka esittää tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta, aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD-ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima ja siinä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

Tarjoamme kuluttaja-asiakkaillemme vanhojen ikkunoiden ja ovien kierrätyspalvelua yhdessä kierrätyskumppanimme kanssa. Kaikki ikkuna- ja oviremontista syntyvät työmaajätteet kierrätetään ja viedään uusiokäyttöön. Vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimimista ja esimerkiksi ikkunaremonttien asennusryhmiemme toiminta on automaattisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

Taloyhtiöliiketoiminta

Taloyhtiöliiketoiminnassa tarjoamme asiakkaillemme kestävien, energiatehokkaiden ja laadukkaiden tuotteiden, sekä ammattitaitoisen projektinhoidon lisäksi vaivattoman kierrätyspalvelun, joka takaa taloyhtiöille siistin ja ympäristövaikutuksia pienentävän ikkuna- ja oviremontin. Kaikki purkujätteet taloyhtiön ikkunaremontista päätyvät täysin uusiokäyttöön. Taloyhtiöiden remonteissa jätettä syntyy huomattavan paljon ja syntyvän jätteen oikeellinen kierrätys on hyvin merkityksellistä.

Kierrätysmateriaaleille ja raaka-aineille on todella kova kysyntä ja esimerkiksi lasi on todella tärkeää saada uusiokäyttöön sen maatumattomuuden takia. Kierrätyspalvelumme kattaa koko prosessin vanhojen ikkunoiden ja ovien irrotuksesta, niistä syntyvien jätteiden lajitteluun. 

Tarjoamme ainoana Suomessa ISO9001 sertifioidun asennuksen taloyhtiöiden ikkuna- ja oviremonteille. Näin voimme myöntää kaikelle asennustyöllemme markkinoiden pisimmän, 10 vuoden takuun.

Tarjoamme taloyhtiöille myös ikkunoiden ja ovien huoltopalvelun näiden valmistajasta riippumatta. Ikkuna- ja ovituotteiden säännöllisellä huollolla ylläpidetään taloyhtiön asumismukavuutta ja turvallisuutta, sekä jatketaan tuotteiden elinkaarta.

Teollinen liiketoiminta

Rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmasosan koko Suomen päästöistä, jolloin myös rakentamisen päästöjen vähentäminen on tärkeässä roolissa ympäristön kuormittumisen keventämisessä. Tämän vuoksi on merkittävää, että valmistamamme ikkuna- ja ovituotteet tuotanto- ja toimitusketjuineen tukevat kestävää rakentamista.

Valmistamamme tuotteet tukevat teollisen liiketoiminnan asiakkaidemme tavoitteita rakentaa hiilijalanjäljeltään matalia ja energiatehokkaita kohteita. Kuuntelemme aktiivisesti teollisen liiketoiminnan asiakkaiden tarpeita ja toiveita ja kehitämme yhdessä tuotevalikoimaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi ja entistäkin ympäristövaikutuksia pienentäväksi. Olemme laskeneet jo osalle tuotteistamme kolmannen osapuolen verifioiman EPD-ympäristöselosteen, joka esittää tuotteen hiilijalanjäljen koko sen elinkaaren ajalta. EPD-ympäristöselosteen avulla asiakkaidemme on vaivatonta nähdä tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta.