Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Pienennämme toiminnallamme ympäristövaikutuksia

Pihla Groupin tuotteet tehdään luonnon raaka-aineita hyödyntäen – siksi haluamme teoillamme kunnioittaa ympäristöä. Pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.

Näin minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset

Alan markkinajohtajana asetamme korkeat standardit ympäristöasioille. Huolelliset materiaalivalinnat, optimoitu valmistusprosessi ja moderni tuotekehitys ovat tärkeässä roolissa hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Lisäksi minimoimme kuljetuksista syntyviä päästöjä sekä kiinnitämme huomiota kierrätettävyyteen niin raaka-aineiden kuin käyttöikänsä päähän tulleiden tuotteiden kohdalla.

Toimintamme on ISO 14001 sertifioitua. ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

Materiaalit

Vastuulliset raaka-aineet ja tavarantoimittajat ovat tuotantoketjun alkuvaiheen tärkein tekijä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassamme. Kestävä kehitys on siis hankintastrategiamme keskeisimpiä periaatteita ja ohjaamme vaatimuksillamme sekä valinnoillamme toimittajiamme toimimaan ympäristötavoitteidemme mukaisesti. Vaadimme kaikkia toimittajia hyväksymään eettiset ohjeet ja valvomme toimittajia mm auditoimalla heitä. Edellytämme toimittajamme kehittämään EPD-kortit materiaaleilleen

Käytämme kestävästi tuotettuja materiaaleja kuten vähähiilistä kierrätettyä alumiinia ja tuotannossa käyttämämme puu on 100% kestävästi tuotettua FSC / PEFC-sertifioitua alkuperää. Lisäksi pyrimme aktiivisesti parantamaan vähähiilisesti tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta (esimerkiksi lasi) ja edistämään näiden käyttöä. Pyrimme vähentämään materiaalihukkaa seuraamalla sekä kehittämällä laatua ja mittamme esimerkiksi alumiinihävikkiä.

Vaihdoimme viimeisimpinä toimenpiteinä puuoviemme eristeen ympäristöystävälliseen puukuitueristeeseen, saadaksemme puuovista entistä ekologisemman vaihtoehdon asiakkaidemme koteihin. Toimme lisäksi markkinoille puuikkunan, jonka vähäiset alumiiniosat ovat vähähiilistä, kierrätettyä alumiinia.

Valmistusprosessi

Käytämme kaikissa tehtaissamme sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden kunnosta pidetään huolta energiatehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tehtaidemme työlinjastojen toiminta on huolellisesti optimoitua, jolloin koneita käytetään vain vaaditun ajan tuotannon ylläpitämiseksi. Maalaamojen VOC-päästöistä laaditaan vuosittain VOC-päästölaskelma ja valtaosa tuotannossa käyttämistämme maaleista on M1-päästöluokiteltuja. Tehtaidemme toiminta on sertifioitua esimerkiksi Kannuksen tehtaamme ISO 9001 -sertifikaatti asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmällemme, joka parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. Ruoveden ja Haapajärven tehtaat taas ovat ISO 4001 -sertifioituja, joka todentaa että olemme sitoutuneet toimimaan ISO 14001:2015 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti.

Kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän vaarallisen jätteen yhteistyökumppaniemme kanssa, joista esimerkiksi musta jäteöljy päätyy jatkokäsittelyyn ja sitä kautta uusiokäyttöön raaka-aineena.

Tuotekehitys ja kuljetus

Tuotekehityksemme työskentelee aktiivisesti etsiessään ratkaisuja tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi, sekä käyttöiän jatkamiseksi entisestään. Käytämme tuotteissamme pitkäikäisiä ja helposti huollettavia materiaaleja. Uudet innovaatiot lasitusratkaisujen energiatehokkuuden parantamiseksi, tuotteiden tiiveyden lisäämiseksi, valmistamisen tehostamiseksi ja kestävyyden kehittämiseksi. Kuuntelemme aktiivisesti eri asiakasryhmiemme tarpeita ja haluamme luoda yhdessä asiakkaidemme, sekä yhteistyökumppaniemme kanssa ympäristövaikutuksia pienentäviä ja kestävämpiä ratkaisuja kaikkien liiketoimintayksiköidemme tarpeisiin. 

Tuotteissa käytetyillä materiaaleilla ja materiaalien tuotantotavoilla on oleellinen vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. Osalla tuotteistamme on EPD-ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Ympäristöselosteeseen on koottu ja laskettu tuotteen ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 & ISO 14025 & ISO 21930 standardien mukaisesti.

Tavoitteenamme on saada käyttämämme logistiikan ja kuljetusten hiilijalanjälki mahdollisimman alhaiselle tasolle. Valitsemme kuljetusyhtiöiksi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään ja kuljettavat jo nyt suuren osan toimituksista sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla. Tuotteemme valmistetaan eri puolilla Suomea olevilla tehtaillamme, jonka vuoksi pystymme vähentämään logistiikan määrää. 

Tuotteiden käyttö

Valmistamiemme ikkunoiden ja ovien käyttöikä on hyvin huollettuna jopa 50 vuotta eli ikkunoilla ja ovilla on merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Myös vanhempiin valmistamiimme ikkunoihin ja oviin saa yhä alkuperäisiä varaosia, joilla tuotteita voi huoltaa ja kunnostaa vuosien saatossa käyttöiän jatkamiseksi. Laadukkaatkin tuotteet kaipaavat säännöllistä huolenpitoa, sillä ikkunat ja ovet altistuvat vuosien aikana mekaaniselle rasitukselle, joka ei ole estettävissä. Tarjoamme lisäksi taloyhtiöille huoltopalvelua tarpeen mukaan myös säännöllisellä huoltosopimuksella, jolloin ikkunoiden ja ovien huolto on vastuullamme eikä taloyhtiön tarvitse näistä toimenpiteistä huolehtia. 

Uudet ikkunat ja ovet ovat aina selkeästi vanhoja ikkunoita ja ovia energiatehokkaampia, joten ikkuna- ja oviremontilla voidaan parantaa talon kuin talon energiatehokkuutta sekä vähentää asumisen energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. 

Tuotteillamme on markkinoiden kattavimmat takuut laadun takeena tuotteillemme. Kattavilla takuilla haluamme osoittaa, että valmistamamme ikkunat ja ovet todella kestävät aikaa. Oikein suoritetulla asennuksella on myös merkittävä rooli tuotteiden kestävyydessä, joten myönnämme kattavan takuun myös kauttamme saataville asennuksille. 

Kierrätys

Oman toimintamme kierrätysaste on 99 prosenttia. Tehtaillamme tuotteiden valmistamisesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle ja jolle on tarvetta uusiokäytössä. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi. EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuodesta 2020 alkaen rakennus- ja purkujäte on tullut toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.

Tarjoamme myös asiakkaillemme kierrätyspalvelua eli kierrätämme jokaisen ikkunaremontista syntyvän jakeen vaaditulla tavalla yhdessä kierrätyskumppanimme kanssa.

Lue lisää kestävän kehityksen toimintamallimme muista osa-alueista

Olemme
hyvä työpaikka

Liiketoimintamme
on vastuullista