Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Pihla Group kouluttaa henkilöstöä monipuolisesti

Työntekijöiden tehtäväkirjo on meillä Pihla Groupissa laaja ja töihin tullaan erilaisilla koulutus- ja osaamistaustoilla. Työ opitaan usein tekemällä ja yrityksemme tarjoaakin henkilöstölle monenlaista koulutusta. 

Pihla Groupin henkilöstö työskentelee jopa 100 erilaisessa tehtävässä ja henkilöstön koulutustarpeet vaihtelevat organisaation sisällä. Tuotannon tehtävissä korostuvat esimerkiksi tulikortin, työturvallisuuskortin tai sähkötyökortin vaatimukset, kun taas toimihenkilöiden arkeen kuuluvat erilaiset tietoturvaan ja liiketoiminnan eettisyyteen liittyvät koulutukset. Yhteistä kaikille työtehtäville on kattava työturvallisuuskoulutus sekä perehdytys. 

– Vuositasolla perehdyttämiseen ja työturvallisuuteen käytettäviä koulutustunteja kertyy yrityksessä tuhansia. Käytännössä johonkin koulutukseen osallistuu jokainen Pihla Groupin työntekijä vähintään kerran vuodessa, sanoo henkilöstöjohtaja ja kestävän kehityksen johtaja Marko Kohvakka. 

Monta työpistettä haltuun tehdastyössä

Pihla Groupin tehtailla suhtaudutaan kouluttautumiseen suopeasti. Koulutusta tarjotaan työpaikalla, mutta moni on myös hakeutunut omaehtoisesti työhön liittyvään koulutukseen oppilaitoksiin. Moni on täydentänyt osaamistaan esimerkiksi tekniikan erityisammattitutkinnolla. 

– Kannustamme henkilöstöä opiskelemaan ja pyrimme olemaan joustavia työn ja opiskelun yhteensovittamisessa, Haapajärven tehtaanjohtaja Jarkko Salo kertoo. Hän korostaa monialaosaamisen hyötyjä. 

– Tavoite on, että jokainen työntekijä opettelisi jonkin uuden työpisteen. Se lisää osaamista ja työn mielekkyyttä. Työnantajan näkökulmasta meillä on osaava henkilöstö, joka osaa monenlaisia tehtäviä, Salo pohtii.

Työntekijä vaikuttaa omaan työhönsä Pihla Groupilla

Jokaisen työntekijän kanssa käydään koulutustarpeita läpi henkilökohtaisesti. Onkin työntekijän omasta halusta kiinni, millaisiin koulutuksiin hän osallistuu. 

– Meillä on monta vuotta pyritty siihen, että työntekijät voivat vaikuttaa siihen, mitä haluavat tehdä ja mihin haluavat kouluttautua. Haluamme myös muuttaa käsitystä miesten ja naisten töistä. Alkuosa tuotannosta on ollut perinteisesti miesvaltaista, sillä puuosatuotanto on raskasta sekä fyysistä työtä ja siellä on erilaisia konelinjoja. Nyt sinne on tullut useita naisiakin ja se on luonnollisesti sujunut erittäin hyvin, jatkaa Jarkko.

Koulutus auttaa urakehityksessä Pihla Groupilla. Esimerkiksi esihenkilötehtäviin on mahdollista rakentaa opinto- ja kehittymispolku. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on osa niin yrityksemme henkilöstöstrategiaa kuin kestävän kehityksen strategiaakin.