Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Pihla Group luo kuluttajamyyjille uusia mahdollisuuksia menestyä

Aamulehti nosti esille 11.10.2022 Pihla Groupin kuluttajaliiketoiminnan yhden myyntiyksikön organisaatiouudistuksen ja uuden palkkausmallin. Aamulehden uutinen viittasi Pihla Groupin Pihla -brändiin, mutta uudistus koskee Tiivi -brändin kuluttajaliiketoimintaa.

Tulevaisuudessa Pihla Groupin Tiivi-tuotemerkin kuluttaja-asiakkaita voivat palvella sekä yrittäjäpohjaiset Tiivi Kauppiaat että nykyiseen tapaan Pihla Groupiin työsuhteessa olevat edustajamyyjät. Tiivi Kauppias toimii oman yrityksensä kautta hyödyntäen Tiivin asiakashankintakoneistoa, tuotemerkkiä, tuotevalikoimaa, asennuskumppaniverkostoa ja muita yhteistyökumppaneita.

Kauppiasmallia tarjotaan uutena mahdollisuutena kaikille nykyisille Tiivillä työsuhteessa oleville myyntihenkilöille ja siirtyminen siihen on täysin vapaaehtoista. Samaan aikaan työsuhteisten myyjien palkkiomallia on muutettu volyymipohjaisesta enemmän kannattavuusperusteiseksi. Kaikki muutokset on tehty ja tehdään olemassa olevien sopimusten mukaisesti.

Muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa ja mahdollisuuksissa palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ovat luoneet meille tarpeen kehittää liiketoimintaamme. Toimintamme kehittäminen on meille yrityksenä tärkeää, jotta voimme tulevaisuudessakin tarjota henkilöstöllemme menestyvän, turvallisen ja vakaavaraisen yrityksen, jossa he voivat tehdä merkityksellistä työtä. Samalla haluamme luoda vaihtoehtoisia tapoja toimia, jotka palvelevat työntekijöidemme eri elämäntilanteita ja muuttuvaa liiketoimintaympäristöä.

Yrityskulttuurissamme korostuu yrittäjämäinen asenne ja se, mitä Pihla Group nykyisellään käsittää on muodostunut vahvasti yrittäjyyden pohjalle. Haluamme olla mukana luomassa suomalaiseen yhteiskuntaan enemmän mahdollisuuksia yrittäjyyden kautta. Vahvaan luottamukseen perustuva kulttuurimme ohjaa henkilöstöämme itseohjautuvuuteen ja antaa mahdollisuuden tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Nykypäivän kuluttajia palvelevissa myyntiorganisaatioissa yrittäjyys on yleinen toimintatapa. Uskomme, että Tiivin uusi kauppiasmalli palvelee entistä paremmin niin asiakkaitamme, myyjiämme kuin omaa organisaatiotammekin.


Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Marko Kohvakka
marko.kohvakka@pihla.fi