Skip to content
Meistä Brändit Vastuullisuus Ura

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme

Olemme Pihla Groupilla sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Haluamme kaikella toiminnallamme rakentaa kestävää huomista ja parempaa yhteiskuntaa.

Valitsemalla yhteistyön Pihla Groupin asiantuntijoiden kanssa, valitset automaattisesti vastuullisuuden ja kestävyyden. Teemme kaikki päätökset linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa eli otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa tekemisessämme. Olemme sitoutuneet puolittamaan vuoden 2019 hiilidioksidipäästömme vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelemme täyttä hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. 

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme osa Inwido-konsernia ja olemme sitoutuneet YK:n agenda 2030 ohjelmaan. Näihin 17 tavoitteeseen pohjautuu kestävän kehityksen toimintamallimme, jossa keskitymme ympäristöystävällisyyteen, hyvän työpaikan luomiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokoelma maailmanlaajuisia tavoitteita, jotka on suunniteltu paremman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille. Me Pihla Groupilla olemme päättäneet keskittyä seitsemään tarkempaan tavoitteeseen, joiden kautta sitoudumme muuttamaan liiketoimintatapojamme kestävämmän huomisen puolesta. 

7 tavoitetta, joihin olemme sitoutuneet: 

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia 

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista 

Tavoite 13: Ilmastotekoja 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta eri liiketoimintayksiköissämme 

Pihla Groupin organisaatio on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: kuluttajamyyntiin, taloyhtiömyyntiin sekä teolliseen myyntiin. Ydintoimintamme keskittyy Pihla-, Tiivi- ja PihlaPRO -brändeihin, jonka lisäksi yhtiömme organisaatioon kuuluu Profin, Klas1, Sydänpuu, Metallityö Välimäki, Hyvinkään Puuseppien Oy sekä Lämpölux, jotka toimivat itsenäisinä yrityksinä Pihla Groupin tuella. 

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoiminnassa toimintaamme ohjaa rakennusmääräysten, rakennusten, asukkaiden, ja ympäristön vaatimukset. Asiantuntijoina tehtävänämme on ohjata asiakkaitamme valitsemaan koteihinsa ja vapaa-ajan asuntoihinsa ikkuna- ja ovituotteet, jotka vastaavat niin rakennuksen erityispiirteisiin, rakennusta koskeviin rakennusmääräyksiin, sekä asukkaiden elämäntilanteeseen, ympäröivän luonnon ja sääolosuhteiden vaatimuksiin. Olemme hakeneet osalle tuotteistamme kolmannen osapuolen verifioimat EPD-ympäristöselosteet, joilla voimme osoittaa tuotteiden ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta.

Vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimimista ja esimerkiksi ikkunaremonttien asennusryhmiemme toiminta on automaattisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

Taloyhtiöliiketoiminta

Taloyhtiöliiketoiminnassa tarjoamme asiakkaillemme vaivattoman kierrätyspalvelun, joka takaa taloyhtiöille siistin ja ympäristöystävällisen ikkuna- ja oviremontin. Kaikki purkujätteet taloyhtiön ikkunaremontista päätyvät täysin uusiokäyttöön. Taloyhtiöiden remonteissa jätettä syntyy huomattavan paljon ja syntyvän jätteen oikeellinen kierrätys on hyvin merkityksellistä.

Kierrätysmateriaaleille ja raaka-aineille on todella kova kysyntä ja esimerkiksi lasi on todella tärkeää saada uusiokäyttöön sen maatumattomuuden takia. Kierrätyspalvelumme kattaa koko prosessin vanhojen ikkunoiden ja ovien irrotuksesta, niistä syntyvien jätteiden lajitteluun. 

Teollinen liiketoiminta

Rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmasosan koko Suomen päästöistä, jolloin myös rakentamisen päästöjen vähentäminen on tärkeässä roolissa ympäristön kuormittumisen keventämisessä. Tämän vuoksi on merkittävää, että valmistamamme ikkuna- ja ovituotteet tuotanto- ja toimitusketjuineen tukevat kestävää rakentamista.

Valmistamamme tuotteet tukevat teollisen liiketoiminnan asiakkaidemme tavoitteita rakentaa hiilijalanjäljeltään matalia ja energiatehokkaita kohteita. Kuuntelemme aktiivisesti teollisen liiketoiminnan asiakkaiden tarpeita ja toiveita ja kehitämme yhdessä tuotevalikoimaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi ja entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Tuotteidemme EPD-ympäristöselosteiden avulla asiakkaidemme on vaivatonta nähdä tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta.

Vastuullisuus koko ikkunan ja oven elinkaaren ajan

Pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.

Materiaalit

Vastuulliset raaka-aineet ja tavarantoimittajat ovat tuotantoketjun alkuvaiheen tärkein tekijä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassamme. Hankimme ikkunoidemme pääraaka-aineeksi vastuullisesti kasvatettua FSC / PEFC-sertifioitua puuta, jonka osuus vuonna 2019 oli 98 %. Sertifioidun puun ollessa valmistamiemme ikkunoiden päämateriaali, ovat ikkunamme huomattavasti ympäristöystävällisempiä, kuin Keski-Euroopassa valmistettavat suositut metalli- ja muovi-ikkunat.  

Etsimme lasin kohdalla jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja yhdessä lasitoimittajiemme kanssa ja pyrimme lasin saatavuustilanteen mukaan käyttämään lähimpiä tavarantoimittajia kuljetusetäisyyksien minimoimiseksi. Tuotteidemme valmistuksessa käyttämämme alumiini taas on vain vesivoimalla Skandinaviassa tuotettua, jonka hiilijalanjälki on vain noin kolmannes verrattuna kivihiilellä Aasiassa tai Yhdysvalloissa tuotettuun alumiiniin.  

Viimeisimpänä toimenpiteenä vaihdoimme puuoviemme eristeen ympäristöystävälliseen puukuitueristeeseen, saadaksemme puuovista entistä ekologisemman vaihtoehdon asiakkaidemme koteihin.  

Valmistusprosessi

Käytämme kaikissa tehtaissamme sataprosenttisesti pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua hiilineutraalia sähköä. Tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden kunnosta pidetään huolta energiatehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tehtaidemme työlinjastojen toiminta on huolellisesti optimoitua, jolloin koneita käytetään vain vaaditun ajan tuotannon ylläpitämiseksi. Maalaamojen VOC-päästöistä laaditaan vuosittain VOC-päästölaskelma ja kaikki tuotannossa käyttämämme maalit ovat M1-päästöluokiteltuja. 

Kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän vaarallisen jätteen yhteistyökumppaniemme kanssa, joista esimerkiksi musta jäteöljy päätyy jatkokäsittelyyn ja sitä kautta uusiokäyttöön raaka-aineena.

Tuotekehitys ja kuljetus

Tuotekehityksemme työskentelee aktiivisesti etsiessään ratkaisuja tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi, sekä käyttöiän jatkamiseksi entisestään. Uudet innovaatiot lasitusratkaisujen energiatehokkuuden parantamiseksi, tuotteiden tiiveyden lisäämiseksi, valmistamisen tehostamiseksi ja kestävyyden kehittämiseksi. Kuuntelemme aktiivisesti eri asiakasryhmiemme tarpeita ja haluamme luoda yhdessä asiakkaidemme, sekä yhteistyökumppaniemme kanssa ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja kaikkien liiketoimintayksiköidemme tarpeisiin. 

Tavoitteenamme on saada käyttämämme logistiikka ja kuljetukset hiilineutraalille tasolle. Käytössämme on jo osittain hiilineutraaleja kuljetuksia ja jatkossa tavoitteenamme onkin hoitaa jokainen kuljetus vastaavilla ilmastokompensoiduilla malleilla. Tuotteemme valmistetaan eri puolilla Suomea olevilla tehtaillamme, jonka vuoksi pystymme vähentämään logistiikan määrää. 

Tuotteiden käyttö

Valmistamiemme ikkunoiden ja ovien käyttöikä on hyvin huollettuna jopa 50 vuotta eli ikkunoilla ja ovilla on merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Myös vanhempiin valmistamiimme ikkunoihin ja oviin saa yhä alkuperäisiä varaosia, joilla tuotteita voi huoltaa ja kunnostaa vuosien saatossa käyttöiän jatkamiseksi. Laadukkaatkin tuotteet kaipaavat säännöllistä huolenpitoa, sillä ikkunat ja ovet altistuvat vuosien aikana mekaaniselle rasitukselle, joka ei ole estettävissä. Tarjoamme lisäksi taloyhtiöille huoltopalvelua tarpeen mukaan myös säännöllisellä huoltosopimuksella, jolloin ikkunoiden ja ovien huolto on vastuullamme eikä taloyhtiön tarvitse näistä toimenpiteistä huolehtia. 

Uudet ikkunat ja ovet ovat aina selkeästi vanhoja ikkunoita ja ovia energiatehokkaampia, joten ikkuna- ja oviremontilla voidaan parantaa talon kuin talon energiatehokkuutta sekä vähentää asumisen energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. 

Tuotteillamme on markkinoiden kattavimmat takuut laadun takeena tuotteillemme. Kattavilla takuilla haluamme osoittaa, että valmistamamme ikkunat ja ovet todella kestävät aikaa. Oikein suoritetulla asennuksella on myös merkittävä rooli tuotteiden kestävyydessä, joten myönnämme kattavan takuun myös kauttamme saataville asennuksille. 

Kierrätys

Kierrätysasteemme on 99 prosenttia. Tehtaillamme tuotteiden valmistamisesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle ja jolle on tarvetta uusiokäytössä. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi. EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuodesta 2020 alkaen rakennus- ja purkujäte on tullut toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Tarjoamme myös asiakkaillemme kierrätyspalvelua eli kierrätämme jokaisen esimerkiksi taloyhtiön ikkunaremontista syntyvän jakeen vaaditulla tavalla. 

Hyvinvoiva henkilöstö toimintamme keskiössä

Alan parhaiden tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen lisäksi haluamme olla alan paras työpaikka, jossa kaikilla on mukava tehdä työtään. Haluamme tarjota työntekijöille yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä ja tarjoamme kattavat työterveyspalvelut. Mitä paremmin työntekijämme voivat, sitä paremmin voimme.

Osallistumme vuosittain Great Place to Work – tutkimukseen ja yrityksemme kokonaistulos on rakennusalalla huippuluokkaa. Tutkimus toimii meillä tärkeänä ohjenuorana toimintamme ja kulttuurimme kehityksessä. Tartumme aktiivisesti tutkimuksessa nousseisiin kehityskohtiin ja viemme haastaviakin asioita eteenpäin yhteistyössä esihenkilöiden kanssa. Vuosittain henkilöstömme nostaa tärkeiksi, sitoutumista kasvattaviksi asioiksi kulttuurissamme mm. joustavuuden, vakavaraisuuden, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden sekä yhteishengen. Vuonna 2022 koko Pihla Groupin Great Place to Work Trust Index oli 77%.  

Koulutus ja kehitys kulttuurin rakentajana

Haluamme pitää kiinni osaavista tekijöistämme antamalla työntekijöille mahdollisuudet kehittää itseään jatkuvasti, sekä osallistamalla työntekijöitämme aktiivisesti. Yhä laadukkaampien ja vastuullisempien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavista tekijöistämme huolehtimista. Valmennamme ja koulutamme henkilönkuntaamme jatkuvasti, sillä arvostamme heitä ja heidän ammattitaitoaan. Panostamme laadukkaaseen esihenkilötyöhön ja koulutamme sekä osallistamme esihenkilöitämme jatkuvasti henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen.

Olemme joustava työnantaja ja pyrimme pitämään päätöksenteon mahdollisimman lähellä jokaista työntekijäämme. Tällä varmistamme, että jokaisella on suurin mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työn hallinnan tunteeseen. Suurin arvostusta osoittava mittari työntekijöiltämme on pieni vaihtuvuutemme, joka antaa meille merkin siitä, että työntekijämme viihtyvät kulttuurissamme, työyhteisössämme ja työtehtävissään.  

Työturvallisuus keskeisenä osana toimintaamme

Työturvallisuuteen investointi on niin meille, kuin asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että jokainen työntekijämme voi tulla turvallisin mielin töihin riippumatta siitä oliko työskentelypiste tehtaalla, työmaalla tai toimistolla. Työturvallisuudesta huolehtimalla varmistamme, että myös asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on turvallista työskennellä kanssamme. Työturvallisen kulttuurin ylläpitäminen alkaa aina tietoisuudesta. Koulutamme henkilöstöämme niin tehtailla kuin muissakin toiminnoissa työturvalliseen toimintaan ja järjestämme säännöllisesti työturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kampanjoita.

Pidämme tehtaillamme päivittäisiä turvallisuuskatsauksia ja keräämme henkilöstöltämme säännönmukaisesti turvallisuushavaintoja, joihin reagoimme ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Järjestämme säännöllisesti kattavia työturvallisuuspäiviä, joissa haluamme lisätä henkilöstömme tietoa ja ymmärrystä toimia työturvallisesti. Lisäksi, toimintaamme tehtailla auditoidaan säännöllisesti ja seuraamme sekä raportoimme tiiviisti työturvallisuuslukujemme kehittymistä. Kaikista tärkein mittari työturvallisuuteen on hyvinvoiva ja terve henkilöstö. Terveenä töihin ja lopulta terveenä eläkkeelle on yrityksellemme tärkeä arvositoumus. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Uskomme vakaasti, että mitä monimuotoisempi työpaikka meillä on, sen paremmin voimme oppia tuntemaan ja palvelemaan asiakkaitamme ja menestyä yrityksenä. Haluamme omalla toiminnallamme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Monimuotoisuus huomioidaan rekrytoinnin jokaisessa vaiheessa sekä kouluttamalla esihenkilöitä.  

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämme myös olemalla perhemyönteinen työpaikka. Olemme vakuuttuneita, että työntekijä on parhaimmillaan silloin, kun työelämän, vapaa-ajan ja perheen suhde on tasapainossa. Perhemyönteisistä kokemuksista voi lukea lisää täältä: Äitiys ja työnteko Pihla Groupissa – Pihlagroup 

Parempien mahdollisuuksien luominen yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vaadimme vastuullista toimintaa kaikilta sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa toimimme. Emme hyväksy korruptiota tai minkäänlaisia epäeettisiä liiketoimintatapoja. Noudatamme eettisiä ohjeita ja tuemme paikallisia yhteisöjä esimerkiksi lasten ja nuorten urheilua. 

Meillä Pihla Groupilla on vankka taloudellinen pohja, jolloin kannattavuus pysyy hyvällä tasolla haastavissakin talousolosuhteissa. Yhtiön vakavaraisuus luo pitkän aikavälin etuja myös kanssamme toimiville yrityksille ja yhteisöille. Vakavaraisuutemme mahdollistaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme riskittömän toimimisen kanssamme, sekä kannattavan ja kestävän kasvun yhtiöllemme. 

Kestävän kehityksen mittaaminen olennaisena osana tekemistämme

Oman tekemisemme mittaaminen on luonnollinen osa toimintaamme ja mittaamme tekemistämme tarkasti myös kestävän kehityksen osalta. Raportoimme vuosittain liiketoimintamme vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta emoyhtiöllemme Inwido AB:lle Ruotsiin. 

Validoimme tekemiämme asioita myös sertifioinnin kautta. Tehtaillemme on myönnetty ISO 9001:2015 Laatujärjestelmäsertifikaatti sekä ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti. Laatujärjestelmäsertifikaatti asettaa vaatimuksia laadunhallintajärjestelmäämme, joka kasvattaa kykyämme toimittaa asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja. Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti taas on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, joka määrittelee vaatimukset sille, että organisaation on ennakoivasti ymmärrettävä ja tunnistettava toimintojensa, sekä tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja näiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tähän mennessä tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua jatkossakin toimimaan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.  

Olemme hakeneet tuotteillemme lisäksi EPD-ympäristöselosteen, joka esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Ympäristöselosteeseen on koottu ja laskettu tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta aina raaka-ainehankinnasta lähtien loppusijoitukseen saakka. EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 & ISO 14025 & ISO 21930 standardien mukaisesti.